Skarhult-Östra Strö

Bertil Andersson

Ordförande, Ledamot 0709762095

Torsten Winther

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 0708343620

Per-Arne Persson

Sekreterare, Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0708539232

Alf Andersson

Ledamot 0413-31446

Christer Alsterling

Ledamot 0737431834

Jan Jönsson

Flyghavreansvarig 0413-31145

Valberedning

Jan Jönsson

Valberedning, sammankall. 0413-31145

Christer Alsterling

Valberedning, ledamot 0737431834