Bosjökloster-Gudmuntorp

Henrik Persson

Ordförande, Ledamot 0708555521

Martin Olsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0707915934

Jonas Håkanson

Sekreterare, Ledamot, Flyghavreansvarig 0705792959

Sven Rundqvist

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0708417817

Carl-Gustav Martinsson

Ledamot 0705583520

Per-Ola Wilhelmsson

Ledamot 0708531362

Anna Fraser

Ledamot 0702729229

Valberedning

Lars Persson

Valberedning, sammankall. 0725171805

Mats Palm

Valberedning, ledamot 0413-34090

Carl-Johan Olsson

Valberedning, ledamot 0413-30345

Ingemar Johansson

Valberedning, ledamot 0705531275

Marie Wilhelmsson

Valberedning, ledamot 0703889786