Bosjökloster-Gudmuntorp

Martin Olsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0707-915934

Henrik Persson

Vice ordförande, Ledamot 0708-555521

Jonas Håkanson

Sekreterare, Ledamot, Flyghavreansvarig 0705-792959

Sven Rundqvist

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-8417817

Carl-Gustav Martinsson

Ledamot 070-5583520

Per-Ola Wilhelmsson

Ledamot 0708-531362

Anna Fraser

Ledamot 070-2729229

Valberedning

Mats Palm

Valberedning, sammankall. 0413-34090

Carl-Johan Olsson

Valberedning, ledamot 0413-30345

Ingemar Johansson

Valberedning, ledamot 070-5531275

Lars Persson

Valberedning, ledamot 070-9620009

Marie Wilhelmsson

Valberedning, ledamot 070-3889786