Södra Rörum

Ingvar Håkansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 070-3203008

Jerry Knutsson

Vice ordförande, Ledamot 0733-927745

Anita Persson

Sekreterare, Ledamot 070-5362741

Majvi Andersson

Kassör, Ledamot 070-8416411

Jörgen Risberg

Ledamot 0415-330069

Valberedning

Lars Larsby

Valberedning, sammankall. 070-6644733

Göran Andersson

Valberedning, ledamot 070-5446850