Flädie

Martha Witt

Ordförande, Ledamot 070-3681155

Anders Christensson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6293038

Axel Johnsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-9955060

Nils Persson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-9317200

Anne Laxmar

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-3147808

Valberedning

Anders Svensson

Valberedning, sammankall. 0703-310367

Torsten Olofsson

Valberedning, ledamot 070-6299600

Hans Laxmar

Valberedning, ledamot 070-8470490