Flädie

Martha Witt

Ordförande, Ledamot 0703681155

Anders Christensson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706293038

Axel Johnsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0709955060

Nils Persson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0709317200

Anne Laxmar

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0733147808

Cecilia Nibér

Ledamot 0706666399

Valberedning

Anders Svensson

Valberedning, sammankall. 0703310367

Torsten Olofsson

Valberedning, ledamot 0706299600

Hans Laxmar

Valberedning, ledamot 0708470490