Skurupsbygden

Johan Persson

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0702455685

Anders Nilsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705342134

Stefan Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0708446405

Göran Falkman

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0730334937

Kristian Olsson

Ledamot 0411-44066

Christer Andersson

Ledamot 0708170506

Magnus Hansson

Ledamot 0703321951

Valberedning

Bo Olsson

Valberedning, sammankall. 0705415783

Bengt Nilsson

Valberedning, ledamot 0705415174