Malmö Sydöstra

Jenny Nilsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 070-9905995

Jörgen Nilsson

Sekreterare, Ledamot 0709905995

Peter Lindgren

Kassör, Ledamot 0709-266701

Axel Löfvander

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2713538

Krister Andersson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0708-350383

Valberedning

Ragnar Petersson

Valberedning, sammankall. 0708-496772

Evert Olsson

Valberedning, ledamot 070-5494735