Tommarpsbygden

Sven-Erland Svensson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708744526

Ola Reslow

Vice ordförande, Ledamot 0705525009

Jennie Mårtensson

Sekreterare, Ledamot 0766265295

Mimmi Alin

Kassör, Ledamot 0709945877

Eva Danielsson

Ledamot 0734475893

Jörgen Persson

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0708840444

Valberedning

Jan Möller

Valberedning, sammankall. 0414-50970

Christer Månsson

Valberedning, ledamot 0708367381

Christer Krook

Valberedning, ledamot 0705222513