Tommarpsbygden

Sven-Erland Svensson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8744526

Ola Reslow

Vice ordförande, Ledamot 070-5525009

Jennie Mårtensson

Sekreterare, Ledamot 076-6265295

Mimmi Alin

Kassör, Ledamot 0709945877

Eva Danielsson

Ledamot 0734-475893

Per Svensson

Ledamot 0730-907093

Jörgen Persson

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0708-840444

Valberedning

Jan Möller

Valberedning, sammankall. 0414-50970

Christer Månsson

Valberedning, ledamot 070-8367381

Christer Krook

Valberedning, ledamot 070-5222513