Borrby-Östra Hoby

Henric Brinte

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0708202604

Per-Olof Tidala

Vice ordförande, Ledamot 070-6730104

Dan Persson

Sekreterare, Ledamot 0705-820864

Bo Jönsson

Kassör, Ledamot 0708-669628

Ola Sassersson

Ledamot 070-8148719

Kristian Mårtensson

Ledamot 070-5909203

Lena Sassersson

Ledamot

Sven-Olof Karlsson

Ledamot 070-5490258

Christian Karlsson

Ledamot

Magnus Bjershög

Ledamot

Christoffer Ragnarsson

Ledamot 0703-555685

Valberedning

Torsten Sassersson

Valberedning, sammankall. 070-5521121

Bengt Persson

Valberedning, ledamot

Ulrika Karlsson

Valberedning, ledamot