Södra Gärds

Håkan Svensson

Ordförande, Ledamot 070-2598084

Per-Yngve Johnsson

Vice ordförande, Ledamot 0703-144912

Eva Nilsson

Sekreterare, Ledamot

Johan Holmquist

Kassör, Ledamot 070-8301525

Mats Jansson

Flyghavreansvarig 070-8232378

Valberedning

Per Bengtsson

Valberedning, sammankall. 0708-119681

Erik Jansson

Valberedning, ledamot 0708-232317