Södra Gärds

Håkan Svensson

Ordförande, Ledamot 0702598084

Per-Yngve Johnsson

Vice ordförande, Ledamot 0703144912

Eva Nilsson

Sekreterare, Ledamot 0708244721

Johan Holmquist

Kassör, Ledamot 0708301525

Roland Eriksson

Ledamot 0708796353

Mats Jansson

Flyghavreansvarig 0708232378

Valberedning

Per Bengtsson

Valberedning, sammankall. 0708119681

Erik Jansson

Valberedning, ledamot 0708232317