Västra Gärds

André Svensson

Ordförande, Ledamot 0705784477

Filip Nilsson

Vice ordförande, Ledamot 0734119261

Lars Jonson

Sekreterare, Ledamot 0701511331

Lars-Bertil Malmberg

Kassör, Ledamot 0733525279

Lars Nilsson

Ledamot 0709320160

Rickard Engvall

Ledamot 0739454037

Sven-Ingvar Nilsson

Ledamot 0708279126

Magnus Rietz

Ledamot 0703282318

Fredrik Gertzell

Ledamot 0708238924

Daniel Valfridsson

Ledamot 0704675283

Staffan Gertzell

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708238923

Nils Nilsson

Flyghavreansvarig 0450-10193

Valberedning

Tomas Andersen

Valberedning, sammankall. 0706347120

Folke Jönsson

Valberedning, ledamot 0730223656

Carina Sankilampi

Valberedning, ledamot 0733525279