Träne-Djurröd

Tobias Jönsson

Ordförande, Kassör, Ledamot 0733166178

Nils-Göran Jönsson

Sekreterare, Ledamot 0709249291

Simon Svensson

Ledamot 0705299189

Valberedning

Sven-Olof Jönsson

Valberedning, sammankall. 0705209704

Jan Odby

Valberedning, ledamot 040-475067