Södra Villands

Marie Hellberg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5248815

Hans-Ola Joelsson

Vice ordförande, Ledamot 0708-157284

Sara Jönsson

Sekreterare, Ledamot 044-57033

Hans Persson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-8026852

Thomas Abrahamsson

Ledamot 072-1506500

Hans Abrahamsson

Ledamot 070-8503965

Victoria Thim

Ledamot 0731-401484

Valberedning

Lars Lennartsson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 070-5553063

Catharina Svennefelt

Valberedning, ledamot 0705-415405

Per-Inge Pålsson

Valberedning, ledamot 070-5955140