Röke

Anders Nilsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 070-8440326

Göran Kjerstensson

Vice ordförande, Ledamot 073-3147661

Stefan Lindberg

Sekreterare, Ledamot 070-8853782

Bengt Lundin

Kassör, Ledamot 0705-140329

Ulrica Kjerstensson

Ledamot 0451-40046

Eva Nilsson

Ledamot 0451-40326

Anton Nilsson

Ledamot 070-9107013

Valberedning

Ingemar Andersson

Valberedning, sammankall. 070-8400687