Hörja

Lennart Axelsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 0705-303322

Per Gunnarsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-5644020

Henrik Hörgerud

Sekreterare, Ledamot 070-5554080

Bert-Arne Henriksson

Kassör, Ledamot 073-4005848

Lars Johansson

Ledamot 0708-317133

Anne Henriksson

Ledamot 0708-623918

Valberedning

Kjell Berlin

Valberedning, sammankall. 0451-54131

Vinnie Andersson

Valberedning, ledamot 0451-54131