Tyringebygden

Bengt Nilsson

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-8626645

Carina Olin

Vice ordförande, Ledamot 0451-16093

Sven Olsson

Sekreterare, Ledamot 073-3643026

Per-Ingvar Carlsson

Kassör, Ledamot 070-8453325

Jan Carlsson

Ledamot 070-8956580

Filip Carlsson

Ledamot 070-7136489

Valberedning

Per Alvarsson

Valberedning, sammankall. 073-3842493

Kurt Henriksson

Valberedning, ledamot 0451-53391

Lars Johansson

Valberedning, ledamot 0451-52323

Dan Tillgren

Valberedning, ledamot 0451-51696