Norra Mellby-Brönnestad

Mats-Ola Persson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 0703388242

Carola Frankson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0705596425

Eric Adseke

Sekreterare, Ledamot, Flyghavreansvarig 0733967796

Robert Thörnkvist

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0738515114

Carolina Carlsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0703535252

Jenny Lind

Ledamot, Flyghavreansvarig 0734444476

Valberedning

Bo Johansson

Valberedning, sammankall. 0705564052

Torgny Zettervall

Valberedning, ledamot 0708371367