Klippanbygden

Henrik Gudmundsson

Ordförande, Ledamot 070-6090669

Ingvar Pålsson

Vice ordförande, Ledamot 070-3099657

Kerstin Höckert

Sekreterare, Ledamot 070-9584005

Olof Nilsson

Kassör, Ledamot 076-8585168

Ingvar Larsson

Ledamot 0730-788240

Ivar Höckert

Ledamot 0768-529525

Filip Nilsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0733-922622

Ann-Charlotte Tufvesson

Konsumentansvarig 070-5915581

Valberedning

Nils Hansson

Valberedning, sammankall. 070-6915411

Maud Björklund

Valberedning, ledamot 0700-811550

Martin Dahl

Valberedning, ledamot