Klippanbygden

Henrik Gudmundsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6090669

Ingvar Pålsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3099657

Kerstin Höckert

Sekreterare, Ledamot 070-9584005

Olof Nilsson

Kassör, Ledamot 076-8585168

Ingvar Larsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0730-788240

Ivar Höckert

Ledamot 0768-529525

Filip Nilsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0733-922622

Ann-Charlotte Tufvesson

Konsumentansvarig 070-5915581

Valberedning

Maud Björklund

Valberedning, sammankall. 0700-811550

Hugo Höckert

Valberedning, ledamot

Martin Dahl

Valberedning, ledamot 0435-443328