Förslöv

Jan Ottosson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 0703106494

Nils-Bertil Nilsson

Vice ordförande, Ledamot 0706789015

Anders Jansson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0705782015

Anne-Marie Wemmert

Kassör, Ledamot 0703963504

Markus Karlsson

Ledamot 0736504005

Johnny Johansson

Ledamot 0733716498

Bernt Bengtsson

Ledamot 0709181765

Ewa Persson

Ledamot 0431-450762

Valberedning

Nils-Bertil Nilsson

Valberedning, sammankall. 0706789015

Magnus Bjärtun

Valberedning, ledamot 0431-450149

Erling Johansson

Valberedning, ledamot 0706610779