Förslöv

Jan Ottosson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 070-3106494

Nils-Bertil Nilsson

Vice ordförande, Ledamot 0706-789015

Anders Jansson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0705782015

Anne-Marie Wemmert

Kassör, Ledamot 070-3963504

Markus Karlsson

Ledamot 0736-504005

Lennart Svensson

Ledamot 0708-582880

Johnny Johansson

Ledamot 0733-716498

Bernt Bengtsson

Ledamot 070-9181765

Valberedning

Nils-Bertil Nilsson

Valberedning, sammankall. 0706-789015

Magnus Bjärtun

Valberedning, ledamot 0431-450149

Erling Johansson

Valberedning, ledamot 070-6610779