Osby-Visseltofta

Anders Edbro

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 070-6000930

Lotte Melin

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8310237

Erik Jönsson

Sekreterare, Ledamot 073-8322901

Joakim Gullberg

Kassör, Ledamot 076-819 78 74

Mikael Pettersson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8890108

Valberedning

Per Berndtsson

Valberedning, sammankall. 070-5690074

Per-Ola Stenson

Valberedning, ledamot 0733-143406