Oderljunga-Perstorp

Peter Kristoffersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6689083

Filip Kronquist

Vice ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-4900464

Magnus Ohlin

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0733-000034

Karl-Henrik Ekstrand

Kassör, Ledamot, Äganderättsansvarig 0708-180791

Anders Svensson

Ledamot, Kulturansvarig, Skogsansvarig 073-1793800

Mikael Jönsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-2883253

Valberedning

Fredrik Wall

Valberedning, sammankall. 0435-770484

Anton Levin

Valberedning, ledamot