Oderljunga-Perstorp

Peter Kristoffersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706689083

Filip Kronquist

Vice ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0704900464

Magnus Ohlin

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0733000034

Anders Svensson

Kassör, Ledamot, Kulturansvarig, Skogsansvarig 0731793800

Anton Levin

Ledamot, Medlemsansvarig, Äganderättsansvarig

Mikael Jönsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0702883253

Valberedning

Fredrik Wall

Valberedning, sammankall. 0435-770484

Anders Ohlin

Valberedning, ledamot 0762189700