Simrishamnsbygden

Tuve Åkesson

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0709-202848

Håkan Jönsson

Vice ordförande, Ledamot 0708-400527

Mårten Krantz

Sekreterare, Ledamot 0708-251756

Sven Sassersson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0733-562401

Sven-Olof Mårtensson

Ledamot 070-9534646

Sven-Olof Larsson

Ledamot 0703933521

Valberedning

Per-Erik Holmgren

Valberedning, sammankall. 070-8945394

Jonas Olsson

Valberedning, ledamot 073-9460415