Flen

Stefan Gustafsson

Ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 073-9839635

Lars Ingvarsson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-7102560

Göran Bengtsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-2507475

Gunilla Jonsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Äganderättsansvarig 070-5080795

Peter Holmberg

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Äganderättsansvarig 070-6312789

Eva Heideken

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-5944118

Bo Hellstedt

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-6278097

Alexander Bothmer

Ledamot, Energiansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-7154102

Ulf Grankvist

Skogsansvarig 070-3160778

Valberedning

Benny Andersson

Valberedning, sammankall. 073-3344012

Peter Andersson

Valberedning, ledamot 070-8452954

Ossian Månsson

Valberedning, ledamot 070-6479528

Per Torstensson

Valberedning, ledamot 070-9949193