Kiladalen

Jonas Haglund

Ordförande, Ledamot 0706022750

Martina Hallström

Kassör, Ledamot 070-3367900

Lars Larsson

Ledamot 070-9820639

Filip Helgstrand

Ledamot 0738322254

Niklas Haglund

Ledamot

Kjell Johansson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3205024

Valberedning

Kjell Johansson

Valberedning, sammankall. 070-3205024

Rolf Hallström

Valberedning, ledamot 070-7410840