Stenkvista-Husby

Niklas Söderbom

Ordförande, Kassör, Ledamot 070-3143353

Christer Larsson

Vice ordförande, Ledamot 070-6887195

Roland Andersson

Sekreterare, Ledamot 070-6911078

Magnus Larsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Flyghavreansvarig 070-3062028

Valberedning

Christian Larsson

Valberedning, sammankall. 016-88056

Sven-Erik Eriksson

Valberedning, ledamot 0702-694088