Alvesta

Mikael Lindberg

Ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0703551963

Ingemar Lundquist

Vice ordförande, Ledamot 073-3970999

Mats Haraldsson

Sekreterare, Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Kulturansvarig 0706619025

Markus Karlsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0705594043

Marcus Klevegård

Ledamot, Skogsansvarig, Äganderättsansvarig 0706427900

Fredrik Roos

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706891378

Erik Östergren

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig, SV-representant 0706677242