Emmaboda

Benno Olsson

Ordförande, Ledamot, Skogsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0706732356

Emelie Holmevi

Vice ordförande, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0730611191

Emma Svensson

Sekreterare, Ledamot 0733587425

Jim Henriksson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0706068281

Lars-Olof Petersson

Ledamot 0705908761

Bengt Eriksson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Äganderättsansvarig 0705444262

Linnéa Olsson

Ledamot, Kulturansvarig 0702514649

Henrik Gunnarsson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0703593765