Karlshamn

Lars Berggren

Ordförande, Ledamot, Energiansvarig, Jakt- och viltansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0454-320030

Mats Abrahamsson

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0708874361

Linda Eskilsson

Sekreterare, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0708355216

Thomas Nilsson

Ledamot 0708361232

Gunilla Johnsson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0733323282

Håkan Alfredsson

Ledamot, Skogsansvarig, Äganderättsansvarig 073-8081100

Maria Nilsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0703184431

Elna Karlsson

Ledamot, Kulturansvarig 0454-325151

Erik Ivarsson

Ledamot, SV-representant 0705497075