Ljungby

Ingmar Nilsson

Ordförande, Ledamot, Energiansvarig, SV-representant 0703463064

Claes Martinsson

Vice ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0706376378

Lars-Erik Karlsson

Sekreterare, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-5427602

Markus Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 0705824496

Malin Gustavsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-3891301

Tommy Kristiansson

Ledamot 0706552276

Per-Owe Gustavsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0705810017

Lars-Gunnar Persson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0702894042

Christian Johnsson

Ledamot, Skogsansvarig, Äganderättsansvarig, Flyghavreansvarig 0705476081

David Salomonsson

Ledamot, Energiansvarig 0702738646

Karl-Johan Jansson

Ledamot, Kulturansvarig, Skogsansvarig 072-7234344

Johan Refónd

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0768089836

Michael Sjödal

Ledamot 0372-54075