Nybro

Bengt Erlandsson

Ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0733404606

Örjan Ivansson

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0706853133

Adam Petersson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 070-3890246

Andreas Karlsson

Ledamot, Energiansvarig, Kulturansvarig 0739949955

Martin Wirblad

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705730029

Ingeli Ivansson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0706653131

Håkan Abrahamsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig, Skogsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705199180

Jörgen Petersson

Ledamot, Äganderättsansvarig 0705500522