Olofström

Bengt Nilsson

Ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705430197

Inge Bengtsson

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 0703151508

Torgils Svensson

Sekreterare, Ledamot 0702250336

Tommy Holmgren

Ledamot, Energiansvarig 0708285460

Caroline Ruben

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0706244188

Erland Eriksson

Ledamot, Skogsansvarig 0706553107

Rolf Jönsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0706467799

Olof Ohlsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0730559637

Michael Svensson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0708528544