Olofström

Bengt Nilsson

Ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0705-430197

Anders Jönsson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skogsansvarig 0733827868

Torgils Svensson

Sekreterare, Ledamot 070-2250336

Michael Svensson

Ledamot 070-8528544

Erland Eriksson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Skogsansvarig 0706-553107

Mats Sigfridsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig, Äganderättsansvarig 070-6390578

Caroline Ruben

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0706-244188

Rolf Jönsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0706-467799

Anders Björkman

Ledamot 070-6812722

Tommy Holmgren

Ledamot 070-8285460