Oskarshamn

Roland Blixt

Ordförande, Ledamot 070-3443586

Carina Sjögren

Vice ordförande, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 073-3443984

Fredrik Holgersson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 070-5232480

Lars Karlsson

Ledamot, Skogsansvarig 070-5574021

Malin Adolfsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 073-8133371

Ulrika André

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706-384778

Hans Nilsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 073-6503738

Angelica Bäck

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-3785545

Linus Wyckman

Ledamot, Kulturansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 076-8006407

Lars Wyckman

Ledamot, Energiansvarig, Äganderättsansvarig 070-5252047

Tony Lindgren

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 076-1031403

Åke Lundqvist

Ledamot, Äganderättsansvarig 0703-199540