Ronneby

Björn Enarsson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Flyghavreansvarig 070-6741066

Mikael Haraldsson

Vice ordförande, Ledamot, SV-representant 0708123657

Hans Mattsson

Sekreterare, Ledamot 0730697007

Erik Olofsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-5248484

Pernilla Andersson

Ledamot, Kulturansvarig 0702629767

Mattias Claesson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-7130424

Arne Thörn

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 070-8334174

Yngve Berggren

Ledamot, Energiansvarig 0709481428

Tommy Claesson

Ledamot, Äganderättsansvarig 0707541050

Per-Gunnar Johansson

Ledamot 0708449181

Magnus Gunnarsson

Miljö&vattenvårdsansvarig 0708452763

Anders Olsson

Skogsansvarig 070-8720391

Valberedning

Anders Olsson

Valberedning, sammankall. 070-8720391

Magnus Gunnarsson

Valberedning, ledamot 0708452763