Torsås

Ralf Johansson

Ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 070-9321173

Martin Aspernäs

Vice ordförande, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0709943092

Ingela Övgård

Sekreterare, Ledamot 0706411446

Magnus Svensson

Ledamot, Energiansvarig, Äganderättsansvarig 0705650293

Germund Eriksson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0708999888

Klern Bondesson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0486-32151

Mats Hultenius

Ledamot 0705427043

Stefan Karlsson

Ledamot, Kulturansvarig 0708440142

Bjarne Reinholdsson

Ledamot, Skogsansvarig 0703944582

Lucas Svensson

Ledamot 0767712012

Magnus Bondesson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708772130