Vimmerby

Eleonor Nilsson

Ordförande, Ledamot, SV-representant 070-6968724

Åke Hammarskjöld

Vice ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0706241936

Caroline Hemmingsson

Sekreterare, Ledamot 070-2772299

Johan Linder

Ledamot, Skogsansvarig 0730589203

Kristina Lindelöf

Ledamot, Energiansvarig, Kulturansvarig 0706583212

Märtha Honett

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0702008510

Nils-Olof Thörnqvist

Ledamot 0705436535

Jakob Johansson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0768474846

Alexander Fungmark

Ledamot 0702895798

Louise Glindell

Ledamot 0738347717

Sebastian Zeylon

Ledamot 0706990549

Kristina Olsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0703806519

Annelie Ekenstam

Ledamot 0738472052

Håkan Jonsson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0705338214

Valberedning

Per-Johan Svensson

Valberedning, sammankall. 0705515287

Leif Svensson

Valberedning, ledamot 0705240145

Karin Johansson

Valberedning, ledamot 0706891962

Ola Carlsson

Valberedning, ledamot 0705745326