Vimmerby

Eleonor Nilsson

Ordförande, Ledamot, SV-representant 070-6968724

Åke Hammarskjöld

Vice ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0706241936

Caroline Hemmingsson

Sekreterare, Ledamot 0702772299

Johan Linder

Ledamot, Skogsansvarig 0730589203

Kristina Lindelöf

Ledamot, Energiansvarig, Kulturansvarig 0706583212

Märtha Honett

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0702008510

Nils-Olof Thörnqvist

Ledamot 0705432535

Jakob Johansson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0768474846

Alexander Fungmark

Ledamot 0702895798

Louise Glindell

Ledamot 0738347717

Sebastian Zeylon

Ledamot 0706990549

Kristina Olsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0703806519

Annelie Ekenstam

Ledamot 0738472052

Håkan Jonsson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0705338214

Åke Johansson

Flyghavreansvarig 0705527053

Valberedning

Sven Bergman

Valberedning, sammankall. 0703605650

Magnus Bobeck

Valberedning, ledamot 0703137530

Ola Carlsson

Valberedning, ledamot 0705745326

Per-Johan Svensson

Valberedning, ledamot 0705515287