Växjö

Stefan Runesson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0705-467012

Christian Horn

Vice ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-2344642

Fredrik Eliasson

Sekreterare, Ledamot 076-8101197

Andreas Magnusson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6679105

Oscar Nilsson

Ledamot 0703581539

Albert Ekstrand

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703-802547

Christoffer Eriksson

Ledamot, Energiansvarig 072-2250268

Vanja Linnebjörke

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 073-4345494

Magnus Pettersson

Miljö&vattenvårdsansvarig 070-8690884