Växjö

Stefan Runesson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705-467012

Christian Horn

Vice ordförande, Ledamot 070-2344642

Lena Stenemo

Sekreterare, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-6838775

Albert Ekstrand

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703-802547

Christoffer Eriksson

Ledamot, Energiansvarig 072-2250268

Vanja Linnebjörke

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 073-4345494

Magnus Pettersson

Jakt- och viltansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-8690884