Växjö

Christian Horn

Ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-2344642

Christoffer Eriksson

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig 0722250268

Catarina Vernersson

Sekreterare, Ledamot 070-3274069

Magnus Pettersson

Ledamot 0708690884

Lennart Johansson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708730860

Malin Holmquist

Ledamot 0709792778

Stefan Runesson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0705467012

Vanja Linnebjörke

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0734345494

Andreas Magnusson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706679105