Kristianopel

Henrik Dahlqvist

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 076-8766577

Johan Hjalmarsson

Vice ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0709664428

Anders Olsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig 0708487202

Göran Petersson

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig, Flyghavreansvarig 0709828430

Olof Dahlqvist

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig, Flyghavreansvarig 0708521415

Sten Sundås

Ledamot 0706706600

Carl Ingler

Ledamot 0704056202

Valberedning

Göte Andersson

Valberedning, sammankall. 0455-366012

Sigurd Olsson

Valberedning, ledamot 0733366666