Jämjö

Per Wester

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0709831189

Gerth Sjöholm

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0703985462

Bo Arvidsson

Kassör, Ledamot 0705402233

David Månsson

Ledamot 0709731942

Bengt Hansson

Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0709101094

Anders Hansson

Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0734775304

Fredrik Arvidsson

Barn- och ungdomsansvarig

David Johansson

Barn- och ungdomsansvarig 0768714541

Valberedning

Ingemar Sjöholm

Valberedning, sammankall. 0734342952

Ingvar Hildingsson

Valberedning, ledamot