Ramdalaorten

Annelie Ivarsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-8419629

Henrik Pettersson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708420489

Per Eriksson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 0708410784

Peter Hansson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0708760559

Jonas Fredriksson

Ledamot, Energiansvarig 0708474541

Carl-Göran Svensson

Ledamot 0708441900

Jesper Fredriksson

Ledamot, Konsumentansvarig 0705392511

Marie Aneskans

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0734384616

Viktor Thorsell

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0709453073

Valberedning

Hans Olsson

Valberedning, sammankall. 0709955606

Peter Wester

Valberedning, ledamot 0705749133

Jan Thorsell

Valberedning, ledamot 0709349612