Kättilsmåla-Flymen

Mats Holmberg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0709-404063

Pia Idethun

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0709-263133

Lars Carlsson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 070-9223063

Per Strågesjö

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig 070-8835500

Magnus Carlsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-9720854

Mathilda Joelsson

Ledamot, Konsumentansvarig 0709-318552

Per Petersson

Ledamot, Energiansvarig 0706607163

Jörgen Johansson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-8671520

Evert Sivertsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705-675427

Valberedning

Jörgen Johansson

Valberedning, sammankall. 070-8671520

Rune Karlsson

Valberedning, ledamot 070-9955008

Lars Hidling

Valberedning, ledamot 070-8126910

Anders Holmberg

Valberedning, ledamot 070-8160128