Kättilsmåla-Flymen

Mats Holmberg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0709404063

Pia Idethun

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0709263133

Lars Carlsson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0709223063

Mathilda Joelsson

Kassör, Ledamot, Konsumentansvarig 0709318552

Per Petersson

Ledamot, Energiansvarig 0706607163

Magnus Carlsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0709720854

Evert Sivertsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705675427

Valberedning

Jörgen Johansson

Valberedning, sammankall. 0708671520

Rune Karlsson

Valberedning, ledamot 0709955008

Lars Hidling

Valberedning, ledamot 0708126910

Anders Holmberg

Valberedning, ledamot 0708160128