Backaryd-Öljehult

Mikael Haraldsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig, Jakt- och viltansvarig 0708123657

Lennart Karlsson

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 0708918636

Jörgen Nilsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0708373752

Per-Gunnar Johansson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig 0708449181

Eva Håkansson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0730984298

Ann-Catrin Karlsson

Ledamot, Konsumentansvarig 070-5300914

Valberedning

Carina Nilsson

Valberedning, sammankall. 0709725022

Tony Nilsson

Valberedning, ledamot 0732230097

Inge Petersson

Valberedning, ledamot 0706989484