Backaryd-Öljehult

Mikael Haraldsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-8123657

Lennart Karlsson

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot 0708 918636

Ann-Kristin Nilsson

Kassör, Ledamot, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig 070-9945158

Thomas Karlsson

Ledamot 0709-267916

Eva Håkansson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0730-984298

Ann-Catrin Karlsson

Ledamot 070-5300914

Tobias Håkansson

Kommungruppssuppleant (vald/nom), Skogsansvarig 0734-441082

Valberedning

Carina Nilsson

Valberedning, sammankall. 070-9725022

Tony Nilsson

Valberedning, ledamot 073-2230097

Inge Petersson

Valberedning, ledamot 0708-877624