Eringsboda

Tommy Claesson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Konsumentansvarig, Skogsansvarig 0707541050

Bert Evaldsson

Vice ordförande, Ledamot 0705553061

Ingvar Svensson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705575077

Lennart Runesson

Kassör, Ledamot 0706364099

Mats Paulsson

Ledamot 0709401859

Monica Lyberg

Ledamot 0707662270

Ann-Kerstin Håkansson

Ledamot 0455-72064

Mattias Claesson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-7130424

Ebert Martinsson

Jakt- och viltansvarig 0767720762

Valberedning

Ebert Martinsson

Valberedning, sammankall. 0767720762

Jean Ilandersson

Valberedning, ledamot 0705779188