Hällaryd

Thomas Nilsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0708361232

Bertil Svensson

Vice ordförande, Ledamot 0706909020

Linda Eskilsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 0708355216

Sandra Stenholm

Kassör, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0766299696

Gert Olofsson

Ledamot 0706781430

Anders Karlsson

Jakt- och viltansvarig 0708361624

Valberedning

Elna Nilsson

Valberedning, sammankall. 0708661263

Mats Svensson

Valberedning, ledamot 0730396065