Karlshamns Västra

Gunilla Johnsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0733323282

Mats Abrahamsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0708874361

Mats Bondesson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0733320403

Magnus Bosson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 073-6188626

Henrik Häggblad

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0454-325077

Erik Ivarsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0705497075

Maria Nilsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0703184431

Anders Henriksson

Ledamot, Energiansvarig 0705551286

Lars Berggren

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0454-320030

Sven Rosenberg

Ledamot 0705718457

Valberedning

Mats Dahlbom

Valberedning, sammankall. 0708685827

Joakim Svensson

Valberedning, ledamot 0705454554

Ola Persson

Valberedning, ledamot 0706575969