Ronnebyorten

Agneta Enarsson

Ordförande, Ledamot 070-8544604

Sven Holgersson

Vice ordförande, Ledamot 0702405281

Annika Hansson

Sekreterare, Ledamot, Konsumentansvarig 0769169347

Marcus Trellman

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0733115912

Magnus Gunnarsson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0708452763

Mats Månsson

Ledamot, Energiansvarig 0708212390

Hans-Åke Johansson

Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0706460028

Robert Sunesson

Ledamot 0705450280

Yngve Berggren

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0709481428

Anette Mathiasson

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0457-41150

Anne-Lie Berggren

Barn- och ungdomsansvarig 0709707852

Valberedning

Per Bertland

Valberedning, sammankall. 0704716095

Bengt Olsson

Valberedning, ledamot 0705435445

Simon Olsson

Valberedning, ledamot 0704396457