Alvesta

Ingemar Lundquist

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 073-3970999

Torbjörn Henningsson

Vice ordförande, Ledamot 0732011699

Stefan Bengtsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Medlemsansvarig 070-5214286

Jan Svensson

Kassör, Ledamot, Energiansvarig 0703766956

Göran Johansson

Ledamot, Skogsansvarig 0472-551005

Anna-Karin Aaby-Ericsson

Ledamot, Konsumentansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0709594567

Andreas Karlsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703707124

Erik Juteström

Ledamot

Valberedning

Anders Bengtsson

Valberedning, sammankall. 0702071111

Hampus Granefelt

Valberedning, ledamot 0472-550026

Magnus Lydig

Valberedning, ledamot 0706911748