Alvesta

Ingemar Lundquist

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 073-3970999

Torbjörn Henningsson

Vice ordförande, Ledamot 073-2011699

Stefan Bengtsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Medlemsansvarig 070-5214286

Jan Svensson

Kassör, Ledamot, Energiansvarig 070-3766956

Göran Johansson

Ledamot, Skogsansvarig 0472-551005

Anna-Karin Aaby-Ericsson

Ledamot, Konsumentansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0472-40200

Andreas Karlsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-3707124

Erik Juteström

Ledamot

Valberedning

Hampus Granefelt

Valberedning, sammankall. 0472-550026

Anders Bengtsson

Valberedning, ledamot 070-2071111

Magnus Lydig

Valberedning, ledamot 070-6911748