Moheda

Carl-Gustaf Andreasson

Ordförande, Ledamot 0705169396

Jonas Mellskog

Vice ordförande, Ledamot, Skogsansvarig 0708869284

Ing-Mari Andersson

Sekreterare, Ledamot 070-8221694

Emma Norén

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Medlemsansvarig 0708770558

Maria Svensson

Ledamot 0739914514

Jan-Olof Thagesson

Ledamot, Energiansvarig 0705689489

Mikael Lindberg

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0703551963

Mats Karlsson

Ledamot, Konsumentansvarig 0730560502

Per-Anders Håkansson

Ledamot 0705570610

Oskar Svensson

Ledamot 0768582066

Erik Bäckman

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703038916

Stina Kristiansson

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-2801772

Åsa Westström

Barn- och ungdomsansvarig 0703914693

Valberedning

Rune Gustavsson

Valberedning, sammankall. 0708070958

Andreas Helmersson

Valberedning, ledamot 0705355480

Lena Ahlin

Valberedning, ledamot 0472-71583