Skatelöv

Markus Karlsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0705594043

Fredrik Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0708230860

Gunnar Johansson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 0705773859

Magnus Karlsson

Kassör, Ledamot, Energiansvarig 0705594042

Petter Oskarsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0737663736

John Karlsson

Ledamot, Konsumentansvarig 0736839970

Valberedning

Gösta Egonsson

Valberedning, sammankall. 0705669093

Mårten Karlsson

Valberedning, ledamot 0705594041

Björn Hildingsson

Valberedning, ledamot 0704932964