Slätthög-Mistelås

Fredrik Roos

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig, Barn- och ungdomsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0706891378

Ulf Dahl

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Skogsansvarig 0705818837

Fredrik Ottosson

Sekreterare, Ledamot 0724455708

Per Hagenslätt

Kassör, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0705577172

Olof Andersson

Ledamot, Medlemsansvarig 070-7946221

Mattias Hagblom

Ledamot 0733125375

Hjördis Karlsson

Ledamot, Konsumentansvarig 0705876559

Kennerth Arvidsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0793133482

Mats Hagblom

Energiansvarig 0734165100

Valberedning

Maria Björk

Valberedning, sammankall. 0706274712

Anna-Greta Andersson

Valberedning, ledamot 0705315546