Vislanda-Blädinge

Oskar Andersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-2741576

Stefan Andersson

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-5335412

Andreas Svensson

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-5503327

Magnus Åkesson

Ledamot, Energiansvarig, Medlemsansvarig 070-4443527

Jesper Larsson

Ledamot 076-030 95 55

Christina Fransson

Ledamot 070-3991028

Valberedning

Cecilia Engström

Valberedning, sammankall. 0706095158

Stefan Andersson

Valberedning, ledamot 070-5335412