Vislanda-Blädinge

Oskar Andersson

Ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0702741576

Magnus Åkesson

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig, Medlemsansvarig 0704443527

Christina Fransson

Sekreterare, Ledamot 0703991028

Andreas Svensson

Kassör, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0705503327

Jesper Larsson

Ledamot 0760309555

Erik Östergren

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Skogsansvarig 0706677242

Valberedning

Stefan Andersson

Valberedning, sammankall. 0705335412

Cecilia Engström

Valberedning, ledamot 0706095158

Göran Fransson

Valberedning, ledamot 0705145863