Vislanda-Blädinge

Erik Östergren

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Kriskontakt, Skogsansvarig 0706677242

Oskar Andersson

Vice ordförande, Ledamot, Kulturansvarig, Jakt- och viltansvarig 0702741576

Olivia Engström

Sekreterare, Ledamot 070-6094495

Magnus Åkesson

Kassör, Ledamot, Energiansvarig 0704443527

Oskar Billing

Ledamot, Medlemsansvarig, Äganderättsansvarig 0725534252

Fredrik Paulin

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0763407568

Christina Fransson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0703991028

Valberedning

Stefan Andersson

Valberedning, sammankall. 0705335412

Cecilia Engström

Valberedning, ledamot 0706095158

Göran Fransson

Valberedning, ledamot 0705145863