Västra Torsås

Ellen Johansson

Ordförande, Ledamot 0768170253

Mats Haraldsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0706619025

Mimmi Åkerblom

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0734066375

Jon Gustafsson

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0730238220

Sanna Thornarv

Ledamot, Medlemsansvarig 0706665489

Karl-Erik Johansson

Ledamot, Skogsansvarig 0730458259

Kent Petersson

Ledamot, Energiansvarig 0706367073

Annelie Owesdotter

Ledamot, Konsumentansvarig 0703713601

Valberedning

Anette Giselsson

Valberedning, sammankall. 0705667395

Mats Haraldsson

Valberedning, ledamot 0706619025